Структура

БЕТОН континуирано се осовременува и на своите вработени се труди да им овозможи постојан развој и напредок во нивните кариери, како и пријатен и современ амбиент за работа. Се инвестира во обука на сите видови на кадри, со цел да бидат спремни и стручно подготвени да одговорат на предизвиците на секаков тип на Проекти и на сите барања од Клиентите и Инвеститорите. Континуирано се следат иновациите од сите области на модерното живеење и се имплементираат во секојдневната работа на нашите вработени.

slika21.jpg

slika22.jpg

slika23.jpg