Придружни активности

Во склоп на ДГ БЕТОН АД Скопје успешно се изведуваат и угостителски услуги. Покрај капацитетите за подготвување на оброците за нашите работници, тука се и Хотелите на БЕТОН во Охрид и во Дојран. Во 2011 год. БЕТОН го имплементира меѓународниот стандард HASPP во сите процеси во областа на угостителството.

Хотел Бетон - Охрид