Одбор на Директори

На последното одржано собрание на акционери на ДГ Бетон АД Скопје беа избрани следните членови во одборот на Директори

  • Г-дин Минчо Јорданов - Претседател на Одбор на Директори
  • Г-ѓа Снежана Силјановска - Неизвршен член
  • Г-ѓица Ана Јорданова - Неизвршен независен член
  • Г-ѓица Тетјана Тарута - Неизвршен член
  • Г-дин Дејан Нешковиќ - Генерален директор - Извршен член
  • Г-дин Илија Марков - Извршен член