Освоени награди


ДипломаСтопанска комора на Македонија
ПлакетаРудници и Железарница - Скопје
ПлакетаЖелезничко Транспортно Претпријатие - Скопјe
Јубилејна плакета со дипломаТутунски комбинат - Прилеп
Спомен ПлакетаФабрика за автобуси „11 Октомври“- Скопје
ДипломаРафинерија „Каучук“ - Кралупи, Република Чешка
ПризнаниеФабрика за текстил „Тетекс“ - Тетово
ПризнаниеМермерен комбинат „Мермери“ - Гостивар
ПризнаниеЕлектрометалуршки комбинат "Југохром" - Јегуновце
НаградаФабрика за цемент „Усје“ - Скопје
Повелба„ Охридско лето " - Охрид
ПризнаниеДруштво на Градежни Конструктори на Македонија за најдобро конструкторско остварување во областа на изведбата за 1989 (Министерство за нафта во Багдад – Ирак)
ПризнаниеДруштво на Градежни Конструктори на Македонија за најдобро конструкторско остварување во областа на изведбата за 1990 (Армирано бетонски Вијадукт преку “Дервенски дол“ на автопатот Велес – Градско)
ПризнаниеДруштво на Градежни Конструктори на Македонија за најдобро конструкторско остварување во областа на изведбата за 1991 (Проект за изведба на силос за клинкер за Фабриката за цемент “Усје“ – Скопје)
Mеѓународна награда“Златен Меркур“ за развој на производството и меѓународната соработка за 1997 година
ПризнаницаДруштво на Градежни Конструктори на Македонија за најдобро остварување во областа на Нискоградба / Хидротехнички објекти во 1996 година (Брана “Козјак“, Скопје – Преливна шахта)