Административна зграда ДГ Бетон АД Скопје Катна гаража Разловечко Востание Црква Св. Константин и Св. Елена
Колонада - Скопје Објект ФДУ - Скопје Деловен објект - Скопје
Споменик на паднатите хеори Мост на уметноста ЈО
НУБ Св. Климент Охридски - Скопје Зграда на ЗЕЛС - Скопје МНР
Италијански културен центар ПТТ и Македонски Телеком Меморијален центар АСНОМ
Деловен објект М6 Винарија СТОБИ Едукативен центар М6
Градски стадион Скопје во изградба Винарија СТОБИ Општина Чаир
Судска Палата Деловен центар МТ Деловен центар Русија
Влада на РМ Хотел Александар Палас Аеродром Скопје
Деловен објект Русија Фонтана Споменици
Катна Мост