Историја

 • 2012 - БЕТОН аплицира за меѓународниот стандард за здравје и безбедност при работа OHSAS 18001:2007;
 • 2011 - Бетон се опремува со асфалтна база;
 • 2011 - БЕТОН го имплементира меѓународниот стандард HASPP во областа на угостителството;
 • 2011 - БЕТОН ја завршува најсовремената винарија на Балканот во Градско – Винарија Стоби, со вкупна вредност од 10.000.000 Евра само на градежните работи;
 • 2009 - БЕТОН се опремува со мобилна фабрика за бетон;
 • 2009, 14-ти Мај БЕТОН го добива сертификатот ISO 14001:2004 за менаџмент и животна стредина;
 • 2008 – БЕТОН се вклучува во проектот Скопје 2014 со објекти со вкупна вредност од преку 80.000.000 Евра;
 • 2007 - БЕТОН почнува со изградба на Стадионот во Скопје, објект вреден преку 60.000.000 Евра;
 • 2006, 12-ти Мај, БЕТОН се здобива со сертификат ISO 9001:2008 за менаџмент и квалитет;
 • 2003-2006 - БЕТОН се вклучува во изградба на индустриски капацитети, брани и хидро системи во вредност од преку 60.000.000 евра, патишта и мостови со вредност од 20.000.000 евра и објекти од високоградба со вредност од 15.000.000 Евра...

 • Комплетен Историски развој